รายการเบิก-จ่าย กระดาษ
0091 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 30/11/2565 14:37
0366 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 30/11/2565 14:35
0115 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 30/11/2565 14:32
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 101 ฉบับ 30/11/2565 14:30
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 8/10/2565 10:47
0006 - 01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 8/10/2565 10:45
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 17/9/2565 15:47
0006 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 17/9/2565 15:45
0613 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 17/9/2565 15:43
0024 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 17/9/2565 15:36
0115 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 17/9/2565 15:32
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 17/9/2565 15:29
0031 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 17/9/2565 15:28
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 17/9/2565 15:27
0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 600 ฉบับ 17/8/2565 10:31
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 17/8/2565 10:20
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 17/8/2565 10:19
0149 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 17/8/2565 10:01
0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 600 ฉบับ 17/8/2565 9:58
0159 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 17/8/2565 9:56

รายการอื่น ๆ

Skip Navigation Linksหน้าหลัก
สนใจติดต่อ โทร.054-230043

แจ้งตัวแทนทุกท่าน

ตัวแทนสามารถแจ้ง ยกเลิก - แก้ไข กรมธรรม์ พรบ. ได้ที่
  • สำนักงาน : โทร. 054-230043 แฟกซ์.054-230043
  • e-mail : barameegroup@hotmail.com
  • ฝ่ายรับประกัน : โทร. 054-230043
ตัวแทนสามารถแจ้ง ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกงาน พรบ. ออนไลน์ ได้ที่
  • ฝ่ายไอที : โทร. 084-2229526
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
     - รถยนต์สูญหาย
     - รถยนต์ไฟไหม้
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 7,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล    100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท/คน
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 6,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
      ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
ราคาเริ่มต้น :- 2,500 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ราคาเริ่มต้น :- 13,500 บาท/ปี รายละเอียด...

สินค้าทั้งหมด