รายการเบิก-จ่าย กระดาษ
0031 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 20/7/2565 10:45
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 20/7/2565 10:43
0157-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 20/7/2565 10:41
0157 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 20/7/2565 10:39
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 20/7/2565 10:37
0115 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 12/7/2565 9:14
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 12/7/2565 9:13
0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 12/7/2565 8:55
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 12/7/2565 8:54
0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 25/6/2565 9:11
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 25/6/2565 8:57
0211 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 10/6/2565 13:06
0318 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 20 ฉบับ 9/6/2565 11:55
0006-01 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ 9/6/2565 11:54
0115 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 300 ฉบับ 9/6/2565 11:52
0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 9/6/2565 11:27
0154 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 200 ฉบับ 9/6/2565 11:26
0611 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ 9/6/2565 11:24
0091 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ 25/5/2565 16:50
0154 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 50 ฉบับ 25/5/2565 16:49

รายการอื่น ๆ

Skip Navigation Linksหน้าหลัก
สนใจติดต่อ โทร.054-230043

แจ้งตัวแทนทุกท่าน

ตัวแทนสามารถแจ้ง ยกเลิก - แก้ไข กรมธรรม์ พรบ. ได้ที่
  • สำนักงาน : โทร. 054-230043 แฟกซ์.054-230043
  • e-mail : barameegroup@hotmail.com
  • ฝ่ายรับประกัน : โทร. 054-230043
ตัวแทนสามารถแจ้ง ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกงาน พรบ. ออนไลน์ ได้ที่
  • ฝ่ายไอที : โทร. 084-2229526
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
     - รถยนต์สูญหาย
     - รถยนต์ไฟไหม้
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 7,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
   ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล    100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท/คน
     - คุ้มครองน้ำท่วม
     - ไม่ต้องตรวจสภาพ
     - ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
     - จ่ายค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุที่เกิดจากคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ด้วยกัน สูงสุด 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล
- รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู / รถกระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน
- อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
- รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- รถยนต์ที่มีราคาตลาดไม่ต่ำกว่าจำนวนทุนประกันภัย
- คุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานโรงงาน

บริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย
รถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า / รถยนต์กลุ่ม 1 จำพวก Supercar  / รถยนต์ที่แต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถกระบะที่ติดตั้งโครงหลังเกินกว่าหัวเก๋ง รถกระบะต่อตู้ / รถมูลนิธิ รถร่วม และรถติดไซเรนทุกชนิด / รถที่ไม่มีการผลิต
หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ / รถยนต์นำเข้า  และรถจดประกอบ

ราคาเริ่มต้น :- 6,300 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ความคุ้มครอง
   ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย (ตามทุนประกันภัย)
      ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
     - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
     - ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
     - ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
ราคาเริ่มต้น :- 2,500 บาท/ปี รายละเอียด...
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ราคาเริ่มต้น :- 13,500 บาท/ปี รายละเอียด...

สินค้าทั้งหมด