กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0006 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 400 ฉบับ

0006 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 400 ฉบับ  
 วันที่ 25 เม.ย.65 เลขควบคุมกระดาษ NO.0016231 -  NO.0016500  = 270 ฉบับ                                                                                                        NO.0017001 -  NO.0017130  = 130 ฉบับ ค่ะ