กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0031 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ

0031 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ  
 วันที่ 07 เม.ย.65 เลขควบคุมกระดาษ NO.0015431 -  NO.0015500  = 70 ฉบับ                                                                                                          NO.0016001 - NO.0016030  = 30 ฉบับ ค่ะ