กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ

0272 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 100 ฉบับ  
 วันที่ 30 เม.ย.65 เลขควบคุมกระดาษ NO.0017431 -  NO.0017500  = 70 ฉบับ                                                                         เลขควบคุมกระดาษ NO.0023001  - NO.0023030  = 30 ฉบับ ค่ะ